Prinses Irene bij Pauw en Witteman
> Lees verder

Meeting the Spirit of Nature Retreat
> Lees verder

NTR academie, 26 juli op Nederland 2
> Lees verder

 
Natuur-Wijs Spirit of the Wild Actualiteit Retreats www.bergplaas.com Vrienden

Welkom bij het NatuurCollege

De aarde is onze geboortegrond en ons thuis. We zijn deel van de grote gemeenschap van leven. Ons individuele leven is verbonden met het leven van talloze andere levensvormen, en zo zijn zij verbonden met ons. Niets en niemand staat op zichzelf.

Indien we deze verbinding niet meer kunnen ervaren, verbreken we binnen onszelf de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven, de natuur. Niet alleen leidt dat tot gevoelens van vervreemding en isolement, maar het opent ook de weg naar uitbuiting van de aarde, verlies van respect voor onze medemens en uitputting van onze eigen levenskracht.

Dat het welzijn van de aarde en diversiteit van andere levensvormen nu van ons een inzet vraagt, wordt langzamerhand wereldwijd aanvaard. Wetenschappers en anderen zoeken naar middelen om de natuur te herstellen, te beschermen en schaarste conflicten tegen te gaan. Internationaal worden milieuverdragen gesloten, en wordt aan vrede gebouwd. Achter dit alles wordt langzaam ook een nieuw bewustzijn voelbaar. Het bewustzijn dat het welzijn van al wat leeft en ons eigen welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ is het werkveld van het NatuurCollege. Maar willen we echt een verschil maken, dan is er een podium nodig om dit gedachtegoed breder uit te dragen.

Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. Echter, in de maatschappelijke ontwikkelingen rond dit thema gaat het vrijwel alleen over technologische oplossingen en regelgeving, die we de ‘buitenkant’ van duurzaamheid zouden kunnen noemen. Wat zich aan de ‘buitenkant’ manifesteert, wordt bepaald door persoonlijke drijfveren en politieke keuzen, die gebaseerd zijn op onderliggende mens- en wereldbeelden. Deze beelden bepalen onze levenshouding: de binnenkant van duurzaamheid. De dialoog over duurzaamheid krijgt pas betekenis wanneer we stilstaan bij de verbinding tussen ‘binnenkant’ en ‘buitenkant’.  

In 1999 werden de eerste plannen hiertoe ontwikkeld. Twee jaar later ging de Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege (NatuurCollege) van start. Het inzicht dat wij onderdeel zijn van de natuur in al haar diversiteit, biologisch, en ook spiritueel, vormden daarbij de grondslag. Mens en natuur zijn een geheel en vanuit die verbondenheid geven wij vorm aan ons leven. Mede door ons menselijk bewustzijn kunnen wij de intrinsieke waarde van iedere soort onderkennen, evenals de onderlinge samenhang in ecosystemen. Dit bewustzijn geeft ons een extra verantwoordelijkheid in ons denken en handelen. Overal ter wereld ontmoet ik mensen die deze levensvisie delen. Het NatuurCollege stelt zich ten doel om de relatie tussen mens en natuur te herwaarderen. Daarmee levert het NatuurCollege een bijdrage tot een grotere erkenning van de onderlinge verbondenheid van alle leven op aarde.

De komende jaren zullen we, met uw ondersteuning en inzet, het aantal activiteiten verder kunnen verbeteren en uitbreiden. Ik zie uit naar uw deelname aan onze activiteiten, die u hopelijk zullen inspireren tot het ontwikkelen van eigen initiatieven. Zo kan de ‘steen in het water’ die het NatuurCollege wil zijn, de gewenste uitwaaierende golven en rimpelingen creëren.


Irene van Lippe-Biesterfeld