NatuurCollege

Wie zijn wij

De stichting NatuurCollege is in 2001 opgericht door prinses Irene met als doel de relatie tussen mens en natuur te versterken. 
WAT IS NATUUR

Een alomvattend begrip voor alle interacties tussen alle vormen van leven

De mens is onderdeel van de natuur en kan hiervan niet worden gescheiden. Uniek voor de mens is dat zij bedoeld en onbedoeld het evenwicht in de gemeenschap van alle levensvormen diepgaand beïnvloedt. De gevolgen daarvan zijn merkbaar door afnemende biodiversiteit, klimaatverandering, verlies van gezondheid, grondstoffen-schaarste en maatschappelijke polarisatie.

Zulke gevolgen zetten aan tot een grondige reflectie over de plaats en rol als mens op deze Aarde en belangrijker nog: tot ingrijpende veranderingen in onze omgang met de overige natuur. Het bewustzijn deel uit te maken van de natuur, zelf natuur te zijn, kan zulke veranderingen motiveren, kan ons leren met de natuur samen te werken. Dat bewustzijn leidt ook tot herbezinning op omgangsvormen, bronnen van waarheid (wetenschappelijke en inheemse kennis) en vormen van kunst.

MISSIE

Het verbinden van wetenschap, kunst en levenservaring in partnerschap met natuur

NatuurCollege nodigt mensen uit om zich bewust te worden van het leven zelf; van hun natuurlijke omgeving en de mogelijkheden die ontstaan wanneer er sprake is van een verbinding met die omgeving en met het innerlijke, authentieke zelf. Van hieruit kan een ‘duurzaamheid van binnenuit’ ontstaan.

NatuurCollege brengt onderzoekers, docenten(teams) en kunstenaars samen om actief deze vorm van relatie en verbinding te ervaren en te onderzoeken, te onderwijzen of in de praktijk te brengen. Door intense beleving van én met de natuur kan de grotere samenhang tussen mens en wereld worden gedeeld (verwonderen), worden partnerschappen gevormd (verbinden) en gewoonten en oordelen aangepast (veranderen).

VISIE

Het menselijk ervaren staat centraal

Het ontwikkelen van het bewustzijn dat je deel uitmaakt van de natuur zet je verhouding tot natuur op scherp en beïnvloedt je beeldvorming en gedrag. Het besef deel uit te maken van de natuur, zelf natuur te zijn, kan veranderingen teweegbrengen die mensen kunnen leren met de natuur samen te werken, in partnerschap. Het begeleiden hiervan vraagt om een transformatie op tenminste vier niveaus:

1 / Bereidheid tot innerlijke verandering; van observeren naar deelzijn en openstaan voor de emoties die dit proces kan oproepen.

2 / Ontwikkeling van het vermogen om onszelf ten opzichte van de minerale, de microbiële, de planten- en de dierenwereld te ervaren.

3 / Onderwijzen van ‘natuurvaardigheden’: het overbrengen van (praktische) vaardigheden hoe om te gaan met onze natuurlijke omgeving vanuit het bewustzijn dat we er deel van uitmaken.

4 / Levenslangleren: het vertalen van natuurverbondenheid naar de eigen werk- en leefsituatie.

Deze vier niveaus geven richting aan het ‘leerconcept’ van NatuurCollege. Doel van het leerconcept is de kwaliteit en de veelzijdigheid van onderzoek te verbeteren, de kwaliteit en variatie in het aanbod van onderwijs te stimuleren, en een gedeeld gevoel van verbinding als mensen met de natuur na te streven.

AANPAK

Het verkennen, verbreden en verrijken van leeromgevingen

NatuurCollege stimuleert docenten, onderzoekers en verbeelders om met elkaar nieuwe leeromgevingen te ontwikkelen in partnerschap met natuur.

NatuurCollege werkt vanuit drie pijlers:

Pijler 1
NatuurCollege-onderwijs
Het stimuleren en ontwikkelen van leeromgevingen voor beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (MBO, HBO, WO en levenslang leren). Het ondersteunen van docenten(teams) die actief vanuit een partnerschap met natuur hun onderwijs willen opzetten en in de praktijk willen brengen.

Pijler 2
NatuurCollege-leerstoel
Het analyseren van de wijze waarop maatschappelijke instellingen en (openbaar) bestuur mens-natuurrelaties in beleid en praktijk kunnen faciliteren of belemmeren. Welke rol heeft begrip en interactie met natuur in mens- en wereldbeelden bij de grote vraagstukken van deze tijd?

Pijler 3
NatuurCollege-verbeelding
Het verkennen, verbreden en verrijken van hedendaagse natuurbeelden en ervaringen in kunst, ontwerp en (landschaps)architectuur.