NatuurCollege brengt onderzoekers, docenten(teams) en kunstenaars samen om een grote diversiteit aan natuurrelaties te doorgronden, te onderwijzen of in de praktijk te brengen. Door intense beleving van én met de natuur kan de grotere samenhang tussen mens en wereld worden gedeeld, worden partnerschappen gevormd en gewoonten en oordelen aangepast. Leer luisteren als natuur antwoordt. Leer nieuwe vaardigheden vanuit traditioneel ecologische kennis. Onderga levensveranderende ervaringen. Ontwikkel een relationele houding

De stichting NatuurCollege is in 2001 opgericht door prinses Irene met als doel de relatie tussen mens en natuur te versterken. In 2005 werd het succesvolle NatuurWijs opgezet in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Vanaf 2023 werkt NatuurCollege samen met Wageningen Universiteit vanuit de NatuurCollege Leerstoel, onderdeel van de ‘Forest and Nature Conservation Policy Group’.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

PIJLER 1 VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

NatuurCollege-onderwijs Het ondersteunen van docenten(teams) voor het opzetten van natuur-inclusieve leeromgevingen en een doorlopende leerlijn.

PIJLER 2 VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

NatuurCollege-leerstoel Wetenschappelijk onderzoek naar mens-natuurrelaties in beleid en praktijk.

PIJLER 3 VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

NatuurCollege-verbeelding Voor het verbreden en verdiepen van ons voorstellings- en inlevingsvermogen.

Leven van natuur
Leven met natuur
Leven in natuur
Leven als natuur

 

Wat is jouw natuur?

ACHTERGROND

Ontdek meer

Voor het NatuurCollege staat vast dat de mens onderdeel is van de natuur en niet van haar kan worden gescheiden. Dat bewustzijn, gekoppeld aan de eigen verantwoordelijkheid is de basis voor duurzame ontwikkeling.
Laat je verwonderen, veranderen en opnieuw verbinden met de natuur om je voor te bereiden op een betere toekomst. We zijn betrokken optimistisch en we dagen graag jouw denken en doen uit.

Filter