Met ingang van 1 januari 2021 heeft onze stichting NatuurCollege een nieuwe directeur Paul Roncken.

Naast een aantal andere docenten is onder andere Bas Verschuuren vanuit de leerstoelgroep Bos en Natuurbeleid betrokken bij het oprichten van de nieuwe leeromgeving voor natuurrelaties.

Lees hier een recente artikel van Bas Verschuuren : Cultuur beschermt natuur

 

Het NatuurCollege heeft in het kader van de tachtigste verjaardag van haar voorzitter, Prinses Irene, een ode aan de natuur gebracht. Op 16 september 2019 vond er een feestelijke voorstelling plaats in Koninklijk Theater Carré. Mede onder begeleiding van Prinses Irene en Herman van Veen was een avondvullend programma samengesteld. Een bijzondere voorstelling met optredens van verschillende artiesten passend in het thema van de avond.
Aan het einde van de avond werd de overdracht van het gedachtegoed van het NatuurCollege naar de WUR bekend gemaakt door de Minister van Landbouw en Visserij, Carola Schouten.

“De natuur vraagt je jezelf te zijn, de natuur kent geen oordeel; heeft lak aan ons gedoe, maar lijdt er wel onder: zonder oordeel. Sterker nog: de natuur geeft je onophoudelijk de ruimte om te zijn wie je bent. Een ruimte waarin je waarachtigheid ontmoet, en je volledig jezelf kan zijn. De natuur: dat zijn ook wij!” – Irene van Lippe-Biesterfeld

Het NatuurCollege brengt in het kader van de tachtigste verjaardag van haar voorzitter, Prinses Irene, een ode aan de natuur. Op 16 september vindt er een feestelijke voorstelling plaats in Koninklijk Theater Carré. Mede onder begeleiding van Prinses Irene en Herman van Veen is er een avondvullend programma samengesteld. Lees meer

De zienswijze dat de natuur bezield is, was ooit wijdverbreid… De manier waarop we naar de natuur kijken, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam spreekt bijvoorbeeld over de vele levenslessen die Allah in de natuur aanbracht. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid. Lees meer

Inspirerend voor iedereen met interesse in natuur, filosofie en duurzaamheid. Het persoonlijke verhaal van prinses Irene.