Als het licht wordt, schijnt de zon in mij.

Irene van Lippe-Biesterfeld

Het NatuurCollege is in 2000 opgericht door Prinses Irene met als doel de relatie tussen mens en natuur te agenderen en versterken. De gedachte hierbij is dat die relatie van groot belang is voor de ontwikkeling van de individuele mens, evenals voor de samenleving als geheel.

De huidige veel omvattende crisis, gekenmerkt door problemen als klimaatverandering en de eenzaamheidsepidemie, extreme ongelijkheid en grootschalig gebrek aan zingeving, wordt door ons begrepen als in essentie voortkomend uit een verlies van contact met de natuur.

In die zienswijze is de duurzaamheidsproblematiek het gevolg van het verloren gaan van het bewustzijn dat mens en natuur deel uitmaken van een onderling verbonden, intrinsiek waardevol geheel. Deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ is voor de ontwikkeling van een florerende, toekomstbestendige samenleving even onontbeerlijk als de technische en beleidsmatige ‘buitenkant.’ Het herstel van ons contact met de natuur is dan ook van het allergrootste belang.

Over NatuurCollege

UITGELICHT

Wat we doen

NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, trainingsprojecten, publicaties, journalistieke producties, het vormen van een internationaal platform en ronde tafels met het zakenleven, wetenschap, politiek en jongeren.

Het is de ambitie van NatuurCollege om zich te richten op het faciliteren en samenbrengen van mensen en het initiëren van projecten. Hierbij zal NatuurCollege flexibel opereren, en zo veel mogelijk afstemmen op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Inspiratie – blogs

“We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. Als we dat deel weer terugvinden, denk ik dat dat de mens weer heel zou maken.”

Ook het Malieveld is leeg. De mensen uit de zorg, het onderwijs en de politie die er enkele maanden geleden nog hun hand moesten ophouden voor een fatsoenlijk salaris, zijn nu de helden van de samenleving.

Op zoveel lagen zijn we bezig met het coronavirus. Ik heb behoefte om een en ander met u te delen en ik heb wat opgeschreven.

Publicaties

Ondersteun NatuurCollege

Als u geïnspireerd bent door en wil bijdragen aan het werk van NatuurCollege, dan is een donatie een mooie en eenvoudige vorm om ons te ondersteunen.

X