Skip to main content

Er zijn mensen die hun trouw beloven aan een Staat of aan een religie, maar ik zou veel liever mijn trouw beloven aan het Land. Ik maak een belofte om te zorgen voor het Land. Ik zou willen dat alle mensen, in alle landen, hetzelfde zouden doen, omdat onze levens en de levens van alle levende wezens afhankelijk zijn van het Land.

Het Land is ons werkelijk thuis. Het bepaalt onze werkelijke identiteit. Het Land vormt onze ware gemeenschap. Het is dankzij het Land dat we verbonden zijn met onze voorouders en het is dankzij het Land dat we verbonden kunnen zijn met toekomstige generaties. Het Land zal ons nooit verlaten. Het Land zal ons niet laten verhongeren. Als het Land blaakt van gezondheid, zijn wij net zo gezond. Als het Land opgebruikt is, zijn wij net zo opgebruikt. 

Het Land is geen gebruiksmiddel en ook geen machine. Het Land is een levend organisme. Land is een heilig geschenk aan al het leven op Gaia, godin van de Aarde; en het is onze heilige verantwoordelijkheid om de geschenken van het Land te ontvangen met nederigheid en dankbaarheid. 

Wij zijn geen eigenaar van het Land. Wij hebben alleen een relatie met het Land. Het Land is en moet bewaard worden door ons allen samen. Wij dragen dit bewaren over aan een nieuwe generatie als het daarvoor tijd is. Dankzij het Land zijn wij wezenlijk verzekerd, het is onze werkelijke levensverzekering, zolang wij ons houden aan de afspraken vanuit zorgplicht en beïnvloeding. Zoals het Land ons voedt, zo voeden wij het Land met gezondmakende, organische voeding. Dit is een wederkerige en gelijkwaardige relatie. Land en leven bloeien gelijktijdig. 

Wat goed is voor het Land, is ook goed voor mensen, daarom mogen wij het Land nooit beschadigen of geweld aandoen. Wij zijn landbewerkers die komen en gaan, terwijl het Land er vele malen langer zal zijn. Als, in onze onwetendheid, we toch schade hebben berokkend, dan is het onze heilige opdracht om uit alle macht de gezondheid van het Land te herstellen. Door het Land te helen, helen wij onszelf.

Laten we een gelofte afleggen om het Land heel en geheeld te houden, voor altijd; want het is het Land dat ons betekenis en een doel in het leven geeft. Laten we het Land daarom lichtvoetig betreden en afstand doen van een spilzuchtige leefstijl en onverzadigbare inname die de Aarde verschraalt, gemeenschappen verzwakt en onze menselijke geest beschadigd.

Het Land leert ons lessen en is onze spirituele voorganger. We kunnen van haar leren hoe liefde onvoorwaardelijk is en hoe we mededogen kunnen hebben. Zij ziet alle levende wezens zonder enige discriminatie of enig oordeel. Of je nu een koning of een bedelaar, een priester of een gevangene, een mens of een dier, een vogel, een bij of een wesp bent, alle levende wezens worden door het Land gelijk verzadigd en gevoed. Ik wens dat we gelijkwaardigheid van het Land mogen leren; onvoorwaardelijk medeleven mogen oefenen en oneindige liefde en verzorging aan alle levende wezens mogen ervaren, zonder enige discriminatie of oordeel. 

Het Land heeft een kracht die kan transformeren. Zij verandert zaden in planten, gewassen en bomen en bereid daarmee: bloemen, fruit, granen, groenten, kruiden en specerijen. Het Land weet hoe medicijnen te maken en terwijl zij die maakt, bereid zij ruimte voor een toekomstige regeneratie. Het Land is de godin van overvloedigheid. Laten we vieren dat zij een transformatieve kracht is en ons verheugen op haar zachtaardige vrijgevigheid. Laat de kennis, de wijsheid en grootsheid van het Land een voorbeeld zijn voor het mens-zijn. Ik bied hierbij mijn lofzang en dankbaarheid aan het Land, aan de planten, de Natuur, de landbewerkers, de beschermers en al die tuinmensen die het leven ondersteunen op onze waardevolle planeet Aarde. 

_ Satish Kumar’s, Resurgence & Ecologist 339
Bewerkt en vertaald door Paul Roncken

Foto _ Taneli Lahtinen, Unsplash

X