Skip to main content

“We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. Als we dat deel weer terugvinden, denk ik dat dat de mens weer heel zou maken.”

Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs. Ten grondslag aan de startnotitie ligt een inventariserend onderzoek op basis van literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Zowel theorie als praktijk, verleden als heden worden belicht. Wat valt er wel of niet onder ‘natuurinclusief’ onderwijs? Welke praktijken en perspectieven zijn zinvol om verder te verkennen? En waar liggen de discussiepunten en spanningsvelden? Hiermee is getracht overzicht te geven van wat natuurinclusief onderwijs kan of zou kunnen betekenen, en welke aspecten er op dit moment al worden gepraktiseerd.
Geschreven door _Merel Collenteur _Lian Kasper en _Louise van der Stok in opdracht van het _Collectief Natuurinclusief
In dit rapport wordt regelmatig verwezen naar Kees Both die in 2021 is overleden. Kees was een groene pedagoog in hart en nieren. Het werk waarnaar verwezen wordt betreft zijn proefschrift dat hij nooit heeft kunnen afronden. Het draagt de titel: Aardekinderen: de relationele pedagogiek van Nel Noddings en de natuur- en milieueducatie.  Het is een veelomvattend werk waarin hij uitgebreid stil staat bij de geschiedenis van de natuur- en milieueducatie. Het is onze hoop dat het werk postuum nog gaat verschijnen. Vooralsnog verwijzen wij er zo naar:
Both, K. (2021) Aardekinderen: de relationele pedagogiek van Nel Noddings en de natuur- en milieueducatie  – Proefschrift in wording – ongepubliceerd. 
Voor meer over Kees Both zie hier.
_Arjen Wals
Lees hier de volledige Startnotitie Natuurinclusief Onderwijs
X