Skip to main content
Graag vragen we uw tijd voor deze enquête, voortkomend uit de Agenda Natuurinclusief. Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar een natuurinclusieve samenleving. Een samenleving waarbij we schade aan de natuur voorkomen en de mogelijkheden van natuur benutten. Voor onszelf en de komende generaties. Dit doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen. Onderwijs is hierin essentieel; natuurinclusief onderwijs neemt het leven, samenleven en de wereld als vertrekpunt voor onderwijzen en leren.
Via de enquête willen we een beeld krijgen wat u beschouwt als natuurinclusief onderwijs. Een term die op dit moment nog in ontwikkeling is. Wat hoort er bij, en wat niet? En in hoeverre doen we al aan natuurinclusief leren? Deze vragen leggen we in deze enquête voor aan u als docent, schoolleider, wetenschapper, beleidsmakers, ouder of jongere in en rondom het onderwijs.
Bij dit soort onderzoek is er altijd een risico dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven, wij zijn op zoek naar wat u ervan vindt en wat u zelf wenselijk vindt. In de enquête worden een aantal potentiële basiselementen van natuurinclusief onderwijs geïntroduceerd. Sommige termen zijn wellicht herkenbaar, anderen minder. Dit is een bewuste keuze vanuit de onderzoekers om de bandbreedte van ‘Natuurinclusief onderwijs’ te onderzoeken.
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. De vragenlijst is anoniem. Wanneer u uw e-mailadres invult dan sturen wij de uitkomsten na afronding van dit onderzoek naar u op. Geanonimiseerde data kan gebruikt worden voor vervolgonderzoek.
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of deze vragenlijst dan kunt u contact opnemen via [email protected]

 

Heel erg bedankt voor uw tijd en aandacht!
Merel Collenteur, Lian Kasper, Louise van der Stok
Onderzoekers vanuit de agenda Natuurinclusief, domein Onderwijs

Een natuurinclusieve maatschappij in 2050!

Natuurinclusief onderwijs in één generatie! Een ambitieus en urgent doel vanuit de Agenda Natuurinclusief. Dit vraagt een transitie in ons denken en doen. Wat vraagt een natuurinclusieve maatschappij van ons onderwijs? Welke vaardigheden, kennis en houding zijn hierbij van belang? Wat gebeurt er op dit moment al in het onderwijs?
Bent u actief in of rondom het onderwijs? Vul de enquête in en draag op deze manier bij aan de toekomst van onze (klein)kinderen!
**Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Agenda Natuurinclusief domein Onderwijs **

Samen zijn wij co-creatoren voor de toekomst van onze aarde, dit is onze fantastische opdracht.

_ Irene van Lippe-Biesterfeld

X