Skip to main content

NatuurCollege kent een bijzondere broedplaats: NUS wat staat voor Nature’s unfolding Science

De broedplaats en het tot stand komen van dit onderzoek is een initiatief van Annet Tromp. Als hoeder van dit onafhankelijke onderzoeksproces en als kernteamlid van Natuurcollege wil zij inspirerende kruisbestuivingen tot stand brengen tussen onderzoekers en bevindingen via de broedplaats enerzijds en relevante leerwerkers en netwerkpartners van Natuurcollege anderzijds.
Dit onderzoek is bedoeld als een puur authentieke of oorspronkelijke bijdrage, door intieme en unieke Natuurlijke ervaringskennis en kunde, aan de visievorming op en vormgeving aan (levenslang) duurzaam Natuur inclusief menselijk onderzoeken en leren (om telkens weer te kunnen leven) in dynamisch kloppende relatie mét Natuur.
Centrale onderzoeksvragen voor een integraal mens en natuur beeldvormingsonderzoek
1. Hoe ben ik in relatie mét Natuur en wat is “Integrale Natuur Zijnsontwikkeling” volgens mij/ volgens ons?
2. Waardoor wil en kan “Integrale Natuur Zijnsontwikkeling” ontstaan volgens mij/volgens ons?
3. Waarvoor zou “Integrale Natuur Zijnsontwikkeling” kunnen dienen volgens mij/volgens ons?
4. Welke wezenlijke grondaspecten droegen en dragen (wel of juist niet) bij aan mijn/onze “Integrale Natuur Zijnsontwikkeling” en zijn mogelijk van essentieel belang als grondaspecten voor de visievorming op en vormgeving aan duurzaam (levenslang) Natuur inclusief menselijk onderzoeken en leren?

Natuur is vanzelfsprekend

 

Als de grondeloze grond

die dreigt en draagt

vervangt en vervaagt

ontbindt en ontwaart

herpakt en openbaart

 

Een aards onderkomen

en opnieuw weergaan

van zwaar naar lichter

door razend smachten

eindeloos wachten

en ooit verzachten

 

Is Natuur in de grond

van het grondeloos verlaten

en grondig laten

telkens weer

(en eigenlijk alleen)

zondermeer

intiem en uniek

doorgrond te leren verstaan?

foto _ Jan Huber, Unsplash

X