Skip to main content
Ter nagedachtenis aan de in 2022 overleden onderzoeker Birgit Elands heeft Wageningen Universiteit samen met Staatsbosbeheer en NatuurCollege de jaarlijkse Birgit Elands-scriptieprijs ingesteld voor de beste HBO of WO-eindscriptie over de relatie tussen mens en natuur. Dit is het tweede jaar dat de prijs wordt uitgereikt.
Genomineerden
De inzendingen van dit jaar richtten zich op allerlei onderwerpen, zoals het gedachtegoed van Rechten voor Natuur, de inrichting van ggz-terreinen om te profiteren van de positieve effecten op de gezondheid en de betekenis van buiten werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Binnenwerk!). De jury, waar vanuit Staatsbosbeheer Marjolein Kloek zitting in had, heeft 2 scripties genomineerd:

 

OmgevingsBelevingsTool

De HBO-scriptie van Else Vermeulen en Anouk van Heugten (Van Hall Larenstein) richt zich op het ontwerpen van een tool om de inzet van groen in de ggz te stimuleren. Het ontworpen prototype is bedoeld voor medewerkers in en rondom ggz-instellingen. Behandelaars kunnen de tool gebruiken als hulpmiddel om de natuur vaker in te zetten als behandelkamer. Beheerders kunnen met de kennis over de effecten van natuur de terreinen inrichten en beheren zodat deze optimaal kunnen worden benut.
De scriptie is hier te lezen

 

Zapatistas: new environmental subjects?

De masterscriptie van Beatriz Lopes Cerqueira (Wageningen Universiteit) is een antropologische studie naar natuurbeelden en gedrag van de Zapatista’s, een gemarginaliseerde etnische groep in Mexico. Zij geeft op een heel verhalende manier weer hoe de Zapatista’s zich als onderdeel zien van de natuur, of Moeder Aarde, en daar ook naar handelen. Een inspirerende boodschap als tegenhanger voor het Westerse gebruik, of de uitputting, van natuur. 
De scriptie is hier te lezen
X