Wie zijn wij

Visie

Elk individuele leven is verbonden met het leven van talloze andere levensvormen, en zo zijn zij verbonden met ieder van ons. Wanneer we die verbondenheid niet meer ervaren verbreken we binnen onszelf de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven. Dit leidt tot gevoelens van vervreemding en isolement, verlies van respect voor onze medemens en uitputting van onze eigen levenskracht, maar opent ook de weg naar uitbuiting van de Aarde en de natuur. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet. Dat het welzijn van de Aarde, en daarmee duurzaamheid nu van ieder van ons een inzet vragen, wordt langzamerhand wereldwijd aanvaard.

Missie

Vanuit dit perspectief heeft het NatuurCollege in de afgelopen jaren verschillende programma’s en projecten opgezet of geïnitieerd, van NatuurWijs tot Fête de la Nature, van Spirit of the Wild tot lezingen, ronde tafels, en symposia.
Tegen deze achtergrond voelen wij nu de noodzaak een volgende stap te maken door het NatuurCollege gedachtegoed voort te zetten met een verbreding van onderzoek en onderwijs. Wij zien een bruisende broedplaats voor ons, waar studenten en docenten, wetenschap, kunst en samenleving, samenkomen om op vernieuwende wijze essentiële vragen voor deze tijd te onderzoeken en exploreren. Met name de vraag hoe om te gaan met het nieuwe tijdperk van het Antropoceen, waarin voor het eerst in de geschiedenis niet meer de natuur, maar de mens het aanzien van de Aarde bepaalt, staat hierin centraal.

Niets en niemand staat op zichzelf.

Doelstellingen

De rol van NatuurCollege bestaat uit het maatschappelijk agenderen van een verbindende visie. Daarnaast wil NatuurCollege mensen inspireren en stimuleren en concreet vernieuwende projecten in de wereld zetten.
NatuurCollege fungeert hierbij vooral als initiator en inspirator en activeert processen die een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de balans op de planeet Aarde.

Organisatie

Het NatuurCollege werd opgericht in 2000. Haar officiële naam luidt: ‘Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege’. NatuurCollege is als stichting een ideële organisatie zonder winstdoelstelling.
De stichting heeft een bestuur bestaande uit zeven leden. De bestuursleden hebben ieder hun eigen expertise en samen een zeer brede kennis op het gebied van duurzaamheid.

NatuurCollege is een netwerkorganisatie. Het onbezoldigde bestuur is verantwoordelijk voor het inkleuren van de missie. De dagelijkse contacten, communicatie en coördinatie worden uitgevoerd door de manager.

Nieuwe ontwikkelingen onderzoek en onderwijs

De voortzetting van het gedachtegoed van NatuurCollege in onderzoek en onderwijs wordt mede ingegeven doordat bij de ‘toekomstige leiders’, zoals studenten van uiteenlopende disciplines, de behoefte toeneemt om niet langer alleen reductionistisch bezig te zijn. Zij willen juist ook zicht krijgen op het ‘grotere plaatje’, en zoeken naar een meer inclusieve en integrale blik op de wereld en werkelijkheid. Een blik die de betekenisgevings-dimensie meeneemt en existentiële vragen durft stellen. Een blik die onderliggende aannames en paradigma’s (zoals natuur- en wereldbeelden) exploreert. En een blik die andere kernwijzen includeert, zoals natuurbeleving, kunstzinnige expressie, en morele en psychologische reflectie. De kennis over ‘de binnenkant van duurzaamheid’ die dit verschaft blijkt vèrstrekkende gevolgen te hebben voor de ‘buitenkant’ en daarmee voor onze praktijken en beleidskeuzes, en dus de maatschappelijke ontwikkeling als geheel.

In overleg met de Minister van Landbouw en Voedselkwaliteit is daarom besloten het gedachtegoed uit te breiden in een netwerk van universiteiten, HBO’s en beroepsopleidingen. Ook denken wij hierbij aan ‘Living Labs’ waarbij terreinbeherende particulieren en organisaties in projecten samenwerken met de samenleving.

Daarnaast streeft het NatuurCollege naar het aanstellen van een buitengewone leerstoel om het onderzoek richting te geven. Bij de inhoudelijke invulling daarvan staat de mens-natuur relatie centraal.

Door deze veelbelovende ontwikkelingen verkeert het NatuurCollege in een overgangsfase. Praktisch betekent dit dat vroegere activiteiten sterk beperkt worden ten gunste van de nieuwe ontwikkelingen. Ook is het vroegere bestuur in omvang teruggebracht. Het NatuurCollege zal daarom in de komende periode (2020/2021) terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen.

X