Wie zijn wij

Missie

Elk individuele leven is verbonden met het leven van talloze andere levensvormen, en zo zijn zij verbonden met ieder van ons. Wanneer we die verbondenheid niet meer ervaren verbreken we binnen onszelf de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven. Dit leidt tot gevoelens van vervreemding en isolement, verlies van respect voor onze medemens en uitputting van onze eigen levenskracht, maar opent ook de weg naar uitbuiting van de Aarde en de natuur. Dat duurzaamheid en het welzijn van de Aarde nu van ieder van ons een inzet vragen, wordt langzamerhand wereldwijd aanvaard.

Visie

Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbinding met de natuur kwijt. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet.
NatuurCollege verenigt een aantal personen die leven en werken vanuit deze uitgangspunten en die een bijdrage willen leveren aan het groeiende bewustzijn van de eenheid van alle leven, en een duurzame toekomst van dat leven.
NatuurCollege zet zich expliciet in voor het herstel van de verbondenheid tussen mens en natuur; de ‘binnenkant’ van duurzaamheid.

Niets en niemand staat op zichzelf.

Doelstellingen

De rol van NatuurCollege bestaat uit het maatschappelijk agenderen van een verbindende visie. Daarnaast wil NatuurCollege mensen inspireren en stimuleren en concreet vernieuwende projecten in de wereld zetten.
NatuurCollege fungeert hierbij vooral als initiator en inspirator en activeert processen die een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de balans op de planeet Aarde.

Organisatie

Het NatuurCollege werd opgericht in 2000. Haar officiële naam luidt: ‘Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege’. NatuurCollege is als stichting een ideële organisatie zonder winstdoelstelling.
De stichting heeft een bestuur bestaande uit elf leden. De bestuursleden hebben ieder hun eigen expertise en samen een zeer brede kennis op het gebied van duurzaamheid.

NatuurCollege is een netwerkorganisatie. Het onbezoldigde bestuur is verantwoordelijk voor het inkleuren van de missie. De dagelijkse contacten, communicatie en coördinatie worden uitgevoerd door de manager.
Het Comité van Aanbeveling is internationaal georiënteerd en de leden onderschrijven het gedachtegoed van NatuurCollege.

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling is internationaal georiënteerd.
De onderstaande personen onderschrijven het gedachtegoed van het NatuurCollege.

Prof. Arnold Heertje

Emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam

Farah Karimi

Directeur Oxfam Novib, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Juan Mayr

Adviseur voor de Verenigde Naties, voormalig Colombiaans minister van Milieu

Peter von Meijenfeldt

Brabant-Europa manager bij ECNC – European Center for Biodiversity and Sustainability

Prof. Dr. Patricia Mische

Professor Peace studies aan de Antioch University, Ohio, mede-oprichter en president van de Global Education Associates

Prof. Rupert Sheldrake

Bioloog, natuurfilosoof en auteur

Prof. Richard Tarnas

Hoogleraar filosofie en psychologie aan het California Institute of Integral Studies, San Fransisco, auteur

Herman van Veen

Zanger, acteur, oprichter verschillende stichtingen voor de rechten van het kind

Herman Wijffels

Co-voorzitter van Worldconnectors, voormalig bewindvoerder Wereldbank in Washington, voormalig bestuurslid NatuurCollege

X