Skip to main content

Ontdek meer

Voor het NatuurCollege staat vast dat de mens onderdeel is van de natuur en niet van haar kan worden gescheiden. Dat bewustzijn, gekoppeld aan de eigen verantwoordelijkheid is de basis voor duurzame ontwikkeling.
We zijn betrokken optimistisch en we dagen graag jouw denken en doen uit – om te verwonderen, te verbinden en te veranderen.
Zoek en ontdek via onze kernwaarden alle achtergrond artikelen.

Veranderen

Verbinden

Verwonderen

Homo Universalis

By Verbinden, Verwonderen
Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, handelsconflicten, een wankel financieel bestel en fragmentatie van de nationale en Europese politiek. Deze problemen zijn terug te voeren op het steeds...
Read More
X