Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet het: er is een nieuw, bruisend bewustzijn aan het ontstaan over duurzaamheid en de relatie die wij als mensen met de natuur hebben.

Inspirerend voor iedereen met interesse in natuur, filosofie en duurzaamheid. Het persoonlijke verhaal van prinses Irene.

In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren.

Na haar bestseller Dialoog met de natuur (1995), komt prinses Irene opnieuw met een boek over de relatie van de mens tot de natuur.

Irene van Lippe-Biesterfeld inspireert mensen met de boodschap dat we deel uitmaken van de natuur, in de hoop dat het mag leiden tot een grotere verbondenheid met de ons omringende levensvormen, met onze medemens en met onszelf, zodat het leven nieuwe impulsen krijgt.

Als een kind, levend in het hier en nu, open voor verwondering: vooral zo kunnen wij mensen onze natuurlijke omgeving ervaren en onze eigen innerlijke natuur de ruimte geven.

In deze tijd waarin de aandacht voor het milieu steeds groter wordt, leeft bij velen het verlangen in de een of andere vorm samen te werken met de natuur.

Een schitterend lees- en kijkboek over natuur en cultuur. Natuurfilosoof Matthijs Schouten laat de enorme verscheidenheid aan visies op natuur zien.

The Wisdom Factor gaat over een nieuw soort leiderschap, dat beschikbaar is voor iedereen, ongeacht waar je werkt en welke functie je bekleedt.