“We zijn de basis van ons bestaan, de natuur, kwijtgeraakt en daarmee een deel van onszelf. Als we dat deel weer terugvinden, denk ik dat dat de mens weer heel zou maken.” Lees meer

Ook het Malieveld is leeg. De mensen uit de zorg, het onderwijs en de politie die er enkele maanden geleden nog hun hand moesten ophouden voor een fatsoenlijk salaris, zijn nu de helden van de samenleving. Lees meer

Op zoveel lagen zijn we bezig met het coronavirus. Ik heb behoefte om een en ander met u te delen en ik heb wat opgeschreven. Lees meer

Maandag j.l. werd er tijd besteed aan trekvogels bij DWDD. In al deze 15 jaren was er geen ruimte geweest voor de vogels omdat er ‘iedere keer iets belangrijks gebeurde in het nieuws’. Lees meer

In 2019 werd de Groeneveldprijs toegekend aan Willem Ferwerda.
Willem Ferwerda speelt een belangrijke rol in het debat over landgebruik, waarbij hij laat zien dat economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit en herstel van landschappen heel goed samen kunnen gaan. Lees meer

De natuur vraagt je jezelf te zijn, de natuur kent geen oordeel; heeft lak aan ons gedoe, maar lijdt er wel onder: zonder oordeel. Lees meer

Een prachtig voorbeeld van de onderlinge verbondenheid van al het leven. Lees meer

Om de Aarde leefbaar te houden moet de mens veel meer gaan samenwerken met de natuur. Bestuurslid van het NatuurCollege, Willem Ferwerda zet met Commonland en lokale partners, bedrijven en projecten op die bouwen aan een ecologisch herstellende economie. Lees meer

Regelmatig vragen mensen aan mij: wat is biodiversiteit en waarom is het zo belangrijk? Lees meer

Re-Connect with Nature Now… Before It Is Too Late! Lees meer