Talitha Muusse is een van de sprekers bij TEDxHaarlem  met als thema “Why we need young leaders for our next moonshot”. Lees meer

Wie goed om zich heen kijkt, ziet het: er is een nieuw, bruisend bewustzijn aan het ontstaan over duurzaamheid en de relatie die wij als mensen met de natuur hebben.

Tweedaagse workshop ‘In verbinding met natuur’ 13 & 14 september 2018:

Verdiep jouw persoonlijke relatie met de natuur en ervaar de ontroering die dat teweeg brengt. Deze workshop ‘In verbinding met natuur’ is onderdeel van de training ‘NatuurWijzer’ en ‘Spirit of Nature-gids’, maar ook los te volgen. Als losse workshop is hij toegankelijk voor iedereen. Meer info: NatuurWijs

NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.

de Volkskrant 12 september 2018 Klaas van Egmond Lees meer

De manier waarop we met de Aarde omgaan én de manier waarop we met elkaar omgaan heeft de afgelopen 50 jaar voor grote problemen gezorgd; klimaatverandering, verschraling van de aardbodem, de toenemende vluchtelingenstromen, economische stagnatie, bevolkingsgroei, toenemende arm-rijk verhoudingen en geopolitieke spanningen.  Wie naar het grotere geheel kijkt zal inzien dat deze huidige problemen, die zich op alle maatschappelijke terreinen voordoen, onderling sterk samenhangen.

De hoogste tijd voor kritische zelfreflectie als middel voor verduurzaming van de Aarde en samenleving. Een aantal bestuursleden van Stichting NatuurCollege – bekenden in de wereld van duurzaamheid – zullen in twee NatuurCollege’s onderzoeken welke onderliggende denkbeelden ten grondslag liggen aan de ecologische staat van de Aarde, en welke denkbeelden en daden kunnen helpen in de overgang naar een echt duurzame samenleving. Beide NatuurColleges zijn als reeks of afzonderlijk te bezoeken.

Woensdag 21 November|20:00 – NatuurCollege #1 Kritische zelfreflectie voor een duurzamere wereld
In dit eerste Natuurcollege staat de ontmoeting tussen twee generaties centraal. Hoe komen twee generaties samen tot een nieuw verhaal van hoop? Die vraag en vooral het antwoord daarop, is waar het vanavond omdraait.

Woensdag 12 December|20:00 – NatuurCollege #2 Transformatieve oplossingen

Er heerst droogte, oceanen worden leeg gevist en bevuild met een plastic soep ter grote van Frankrijk. Steeds meer stemmen gaan op voor een  radicale omwenteling: een ‘paradigmaverandering’ of ‘systeem-transformatie’. Vanavond kijken we naar oplossingen en hoe die er uit kunnen gaan zien.