Fete de la Nature

Een nieuw landelijk festival in de natuur: dat is Fête de la Nature. Duizenden mensen in heel Nederland worden door Fête de la Nature uitgenodigd om buiten natuur te beleven, van wilde natuur tot een stadspark.

Stichting Fête de la Nature wil zo veel mogelijk mensen op een feestelijke en verrassende manier in contact brengen met de natuur in al haar diversiteit. De Stichting is hierbij de centrale schakel tussen de organisatoren van en de deelnemers aan activiteiten in de natuur. Wij brengen mensen en organisaties bij elkaar, bieden een onafhankelijk publicitair platform en organiseren publiekscampagnes en promotieactiviteiten.

Fête de la Nature laat zich hierbij zowel inspireren door Fête de la Nature in Frankrijk en de Open Monumentendag in Nederland.

Het NatuurCollege is initiatiefnemer van Fête de la Nature in Nederland, en wil vanuit haar visie de eenheid van al het leven benadrukken.

Kijk ook op de website van Fête de la Nature.