Skip to main content

Duurzaamheid van binnenuit is een drieluik in het najaar 2018 in samenwerking met De Nieuwe Liefde. De serie wil inspireren tot kritische zelfreflectie op mens en wereldbeeld in relatie tot (on)duurzaamheid.

Data van deze drieluik programma zijn op dinsdag 30 oktober, woensdag 21 november en woensdag 12 december 2018 van 20:00 – 22:00

Wie goed om zich heen kijkt, ziet het: er is een nieuw, bruisend bewustzijn aan het ontstaan over duurzaamheid en de relatie die wij als mensen met de natuur hebben.

Deze verschuiving is van groot belang, want duurzaamheid gaat niet alleen over technologische oplossingen en regelgeving maar juist ook om het herstel van de relatie tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en van de mens met zichzelf. Dit zou je ‘duurzaamheid van binnenuit’ kunnen noemen.

Dit boek vertelt de persoonlijke verhalen van tien bekende en minder bekende duurzame denkers en doeners, die allen deel uitmaken van NatuurCollege. Onder anderen Peter Blom, Klaas van Egmond, Tom van de Beek en Prinses Irene komen aan het woord. Voor ieder van hen heeft een diepgaande persoonlijke zoektocht de basis gelegd voor hun professionele engagement met de duurzaamheidsproblematiek.

Duurzaamheid van binnenuit belicht de diverse aspecten van de transformatie in bewustzijn en handelen die in onze samenleving zo hard nodig is en gaat daarbij in op de rol van wetenschap, politiek, bedrijfsleven, media, natuurbehoud, landbouw, geld, en hedendaagse spiritualiteit.

U kunt het boek via NatuurCollege bestellen door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van contactgegevens en aantal exemplaren. Kosten euro 17,50 excl. verzendkosten.

X