VPRO Tegenlicht 2017

Alles van waarde is weerloos. Dat geldt zeker voor de natuur, waar we steeds meer van kwijtraken.Voor ons mondiaal natuurbehoud is jaarlijks 300 miljard dollar nodig, maar wereldwijd wordt per jaar slechts 51 miljard dollar opgehaald. Er gaan stemmen op om het natuurbeheer bedrijfsmatig aan te pakken: om natuur te behouden wil men er letterlijk waarde aan toekennen.

Onze Aarde heeft dringend een toekomstbestendig scenario voor natuurbehoud en –beheer nodig. Het tijdperk van ‘cheap nature’ is voorbij. Onze kapitalistische exploitatie heeft de natuur gekoloniseerd en uitgeput. De wereldwijde ecologische crisis zou niet anders benaderd moeten worden dan een economische crisis. In de Verenigde Staten heeft de nationale tegenvoeter van onze Vereniging Natuurmonumenten de samenwerking met banken en financiële instellingen opgezocht. Die gaan nu het jaarlijkse ‘financieringstekort’ van de natuur wegwerken. Gaat dat ten koste van iets, en wat is het rendement ?

Matthijs Schouten leert ons om op een andere manier naar de natuur te kijken.

Bekijk hier de volledige uitzending VPRO Tegenlicht 19-11-2017

Bekijk hier verkorte versie VPRO Tegenlicht: Natuurfilosoof Matthijs Schouten 19-11-2017