Skip to main content

Een dag uit de NatuurWijs-training met de visie van prinses Irene.
Bioloog Matthijs Schouten laat zien dat onze grondhouding ten aanzien van de natuur nu verschilt met die van vroeger. Waarom is het belangrijk om de natuur te koesteren ?

Bekijk hier het filmpje Terug naar de natuur 8-9-2013

Matthijs Schouten

Vice-voorzitter Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'.

X