Skip to main content

Er is tastbare natuur: de concrete werkelijkheid van Aarde, rots, water, planten en dieren, die we kunnen zien, die we kunnen aanraken; van de landschappen waarin we kunnen wandelen.

En er is ook ons beeld van de natuur. In onze beleving van de natuur maken we haar tot drager van onze mythen, symbolen en herinneringen, tot spiegel van onze emoties.

De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst
Matthijs Schouten

Vice-voorzitter Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'.

X