Er is tastbare natuur: de concrete werkelijkheid van Aarde, rots, water, planten en dieren, die we kunnen zien, die we kunnen aanraken; van de landschappen waarin we kunnen wandelen. En er is ook ons beeld van de natuur. In onze beleving van de natuur maken we haar tot drager van onze mythen, symbolen en herinneringen, tot spiegel van onze emoties.