Skip to main content
Annick de Witt

Annick de Witt (Ph.D) is schrijfster, consultant, en facilitator gericht op duurzame veranderingsprocessen. Ze is ook adjunct-assistent-professor aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Annick onderzocht de sociologische, psychologische, en filosofische dimensies van onze milieuproblemen en schreef een proefschrift over wereldbeelden en de sociaal-culturele transformatie naar een duurzame, florerende samenleving. Haar onderzoek resulteerde in verschillende publicaties evenals in een nieuw wereldbeeld-model en test ~ welke inmiddels wereldwijd worden gebruikt in onderzoek, onderwijs, en coaching. Annick is een ervaren spreker, moderator, en facilitator (opgeleid in de ‘Art of Hosting’) en actief in het ondersteunen van duurzame verander- en innovatieprocessen in organisaties en stakeholder-groepen. Samen met Froukje Jansen schreef ze het boek ‘Duurzaamheid van binnenuit’ (Prometheus, 2015), waarin een nieuw- opkomende visie en ethiek ten aanzien van duurzaamheid wordt geformuleerd. Annick woont in Zeist. Hier is ze bezig samen met haar partner een creatieve broedplaats voor duurzame verandering evenals een kleine 'sociaalecologische oase' in de vorm van een gemeenschappelijke permacultuur-tuin te creëren. Zie voor meer informatie: Annick de Witt

X