Publicaties

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, handelsconflicten en een wankel financieel bestel.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet het: er is een nieuw, bruisend bewustzijn aan het ontstaan over duurzaamheid en de relatie die wij als mensen met de natuur hebben.

Inspirerend voor iedereen met interesse in natuur, filosofie en duurzaamheid. Het persoonlijke verhaal van prinses Irene.

In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren.

Na haar bestseller Dialoog met de natuur (1995), komt prinses Irene opnieuw met een boek over de relatie van de mens tot de natuur.

Irene van Lippe-Biesterfeld inspireert mensen met de boodschap dat we deel uitmaken van de natuur, in de hoop dat het mag leiden tot een grotere verbondenheid met de ons omringende levensvormen, met onze medemens en met onszelf, zodat het leven nieuwe impulsen krijgt.

Als een kind, levend in het hier en nu, open voor verwondering: vooral zo kunnen wij mensen onze natuurlijke omgeving ervaren en onze eigen innerlijke natuur de ruimte geven.

In deze tijd waarin de aandacht voor het milieu steeds groter wordt, leeft bij velen het verlangen in de een of andere vorm samen te werken met de natuur.

Een schitterend lees- en kijkboek over natuur en cultuur. Natuurfilosoof Matthijs Schouten laat de enorme verscheidenheid aan visies op natuur zien.

The Wisdom Factor gaat over een nieuw soort leiderschap, dat beschikbaar is voor iedereen, ongeacht waar je werkt en welke functie je bekleedt.

Een vorm van beschaving gaat over de werkelijke oorzaken van de huidige crisis en over de werkelijke oplossingen.

Peter Blom is directievoorzitter van Triodos Bank, de enige onafhankelijke, duurzame bank van Nederland.

Er is tastbare natuur: de concrete werkelijkheid van Aarde, rots, water, planten en dieren, die we kunnen zien, die we kunnen aanraken; van de landschappen waarin we kunnen wandelen.

In 1998, Princess Irene of The Netherlands bought Bergplaas, a 5000 hectare farm in the heart of the South African Karoo.

In 4 returns, 3 zones, 20 years: a holistic framework for ecological restoration by people and business for next generations, Willem Ferwerda, executive fellow at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) provides a systemic framework to ensure the productive involvement of both the private and public sector in ecological restoration efforts.

X