Skip to main content

Het NatuurCollege biedt lezingen, symposia, en seminars aan. Hierbij kunnen een of een aantal van de bestuursleden van het NatuurCollege gevraagd worden om een lezing of zelfs een hele lezingenreeks, te verzorgen, of als gespreksleider op te treden. Een dergelijke lezingenreeks zou interessant kunnen zijn omdat de verschillende bestuursleden allemaal hun eigen, uiteenlopende expertises hebben: van natuurbehoud tot bankwezen, van sociaal ondernemerschap tot culturele verandering, van media tot natuurherstel. In overleg met de sprekers is het ook mogelijk voor meer interactieve en belevingsgerichte werkvormen te kiezen.

De lezingen, symposia, en seminars vinden plaats op basis van een donatie aan de Stichting NatuurCollege. Deze donatie wordt in overleg met u vastgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met Susanne van Eps-Habibe via email [email protected]

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende bestuursleden en hun passies en expertises.

Irene van Lippe-Biesterfeld
Oprichter en voorzitter van het NatuurCollege, Initiator NatuurWijs en Bergplaas, auteur

• (Het belang van het herstel van de) relatie tussen mens en natuur
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid
• NatuurWijs en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen
• Maatschappelijke verandering richting duurzaamheid
• Duurzaamheid van binnenuit
Lezingenfolder_NatuurCollege.pdf

X