Activiteiten

Lezingen

Gezien de nieuwe ontwikkelingen binnen onze stichting en de voortzetting van het gedachtegoed van NatuurCollege in een universitaire omgeving is het mogelijk om de (ex) bestuursleden rechtstreeks te benaderen voor een lezing. Een lezing zou interessant kunnen zijn omdat de verschillende (ex) bestuursleden allemaal hun eigen, uiteenlopende expertises hebben: van natuurbehoud tot bankwezen, van sociaal ondernemerschap tot culturele verandering, van media tot natuurherstel. In overleg met de sprekers is het ook mogelijk voor meer interactieve en belevingsgerichte werkvormen te kiezen.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende (ex) bestuursleden en hun passies en expertises.
Download hier de lezingen folder.

irene
Irene van Lippe-Biesterfeld : [email protected]
Oprichter en voorzitter van het NatuurCollege, Initiator NatuurWijs en Bergplaas, auteur

• (Het belang van het herstel van de) relatie tussen mens en natuur
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid
• NatuurWijs en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen
• Maatschappelijke verandering richting duurzaamheid
• Duurzaamheid van binnenuit

matthijs
Matthijs Schouten : [email protected]
Hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel, strateeg bij Staatsbosbeheer, auteur

• De visie op natuur in diverse culturele en religieuze contexten
• Verschillen in grondhouding inzake de relatie mens en natuur, zowel historisch als actueel
• Veranderingen in de beeldvorming over natuur in de modern samenleving

klaas
Klaas van Egmond : [email protected]
Hoogleraar geowetenschappen, mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, auteur

• Wereldbeelden; het begrijpen van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de dynamiek van waardepatronen
• Duurzaamheid belicht vanuit kunst, cultuur, en filosofie van de afgelopen millennia, waaronder het werk van Shakespeare
• Fundamentele hervorming van het financiële bestel als wezenlijke voorwaarde voor een ‘duurzame maatschappelijke ontwikkeling’
• Authentiek leiderschap als leiderschap ‘vanuit het midden’

peter
Peter Blom : [email protected]
Directievoorzitter Triodos Bank, voorzitter Global Alliance for Banking on Values, auteur

• Duurzaam bankieren en ‘impact investing’
• Geld en ecologie
• Mindfullness en geld, bewust omgaan met geld
• We zijn allemaal bankier!
• Geldstromen als spiegel van een ontwakend bewustzijn

willem
Willem Ferwerda : [email protected]
Directeur Commonland, verbonden aan Rotterdam School of Management, en IUCN

• Biodiversiteit als basis van onze nieuwe economie
• Natuurherstel als verdienmodel
• Verbinden van experts door een taal te creëren die iedereen begrijpt
• Authentiek leiderschap als het samenbrengen van tegengestelde belangen

albert
Albert Jan Slomp : [email protected]

Eigenaar van N-Live

• Duurzame organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap
• Talent in overvloed!
• Weerbaar en wendbaar in snel veranderende omstandigheden – Hoe dan?

• Organisatie als eco-systeem

X