Trainnee Battle 2015

Vrijdag 5 juni streden 21 teams om de winst in de Trainee Battle 2015. Nadat Wiebe Draijer vorig jaar een opdracht namens de SER uitsprak, gaf Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) de teams dit jaar de uitdaging om op zoek te gaan naar goede initiatieven voor een structureel verdienmodel voor Staatsbosbeheer. De enthousiaste twintigers maakten serieus werk van deze opdracht (zie traineebattle 2015 voor een impressie). Het was een lastige opdracht! Hoe kun je de waarde van de natuur benutten om Staatsbosbeheer in staat te stellen de natuur in stand te blijven houden ? Aan iedere economische waardering ligt immers een vraag en aanbod ten grondslag. De kern van de zaak is: in hoeverre zijn we ons (nog) bewust van de natuur ?

Natuur is altijd en overal aanwezig. Zij biedt onder andere voedsel, rust en inspiratie. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is dit tegenwoordig allerminst. De natuur vraagt onze bewuste aandacht. Jouw kijk op de natuur bepaalt ook jouw (economische) waardering.

Heel inspirerend om deze creatieve generatie te zien brainstormen. Het winnende idee was om zorgkosten te voorkomen door gebruik te maken van de genezende werking van de natuur. Wat is de Natuur jou waard ?