Gebieden weer leefbaar maken

Om de Aarde leefbaar te houden moet de mens veel meer gaan samenwerken met de natuur. Bestuurslid van het NatuurCollege, Willem Ferwerda zet met Commonland en lokale partners, bedrijven en projecten op die bouwen aan een ecologisch herstellende economie. Winst voor mens én natuur dus. Om dat te doen heeft hij een praktisch framewerk ontwikkelt dat boeren, overheden, bedrijven en investeerders kunnen gebruiken om verschillende soorten winst uit landschappen te halen. De basis van het ‘4 returns’ model, dat mensen kunnen gebruiken om landschappen op een economisch rendabele manier te herstellen, is geboren.

De eerste en allerbelangrijkste winst is volgens Willem de ‘return of inspiration’. Pas als mensen het gevoel hebben dat het anders kan, raken ze gemotiveerd om het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. Vervolgens moeten de banen en economische activiteit – het sociale kapitaal – in een regio terugkomen, zodat mensen niet langer wegtrekken: de tweede winst. Maar zonder bodemvruchtbaarheid en een gezonde waterhuishouding geen bedrijvigheid. Om op een duurzame manier geld te verdienen aan een stuk grond moet het natuurlijke kapitaal – het landschap en haar biodiversiteit – centraal worden gesteld. Zodat het land niet alleen nú winst oplevert, maar dat nog honderden jaren zal blijven doen regeneratieve landbouw, bosbouw en tal van andere mogelijkheden om op een duurzame manier te oogsten van ecosystemen, hetgeen zorgt voor return van financieel kapitaal. Dit alles heeft hij in een landschaps-zoneringssysteem uitgewerkt met een lange tijdshorizon van 20 jaar.

Bekijk dit videoportret dat MaatschapWij maakte, waarin Willem vertelt over zijn inzichten en hoe dat werkt : Gebieden weer leefbaar maken