Skip to main content

Met ingang van 1 januari 2021 heeft onze stichting NatuurCollege een nieuwe directeur Paul Roncken.

Naast een aantal andere docenten is onder andere Bas Verschuuren vanuit de leerstoelgroep Bos en Natuurbeleid (Wageningen Universiteit) betrokken bij het oprichten van de nieuwe leeromgeving voor natuurrelaties.

Lees hier een recente artikel van Bas Verschuuren : Cultuur beschermt natuur

 
X