Skip to main content

De zienswijze dat de natuur bezield is, was ooit wijdverbreid… De manier waarop we naar de natuur kijken, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam spreekt bijvoorbeeld over de vele levenslessen die Allah in de natuur aanbracht. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid.

Spiegel van de natuur zet de lezer aan tot nadenken over zijn eigen natuurbeeld, en daarmee tot reflectie over de toekomst van de natuur.
– De langverwachte heruitgave van succesvolle gelijknamige titel uit 2011
– Schitterend, toegankelijk leesboek over natuur en cultuur
– Natuurbeelden zoals je die wereldwijd tegenkomt in religieus denken, filosofie, beeldende kunst en literatuur
Dit is de langverwachte herdruk van het in 2011 verschenen boek ‘Spiegel van de natuur’. Deze paperback versie bevat geen illustraties.
Matthijs Schouten werkt als ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar bij de Wageningen University en hoogleraar aan de Universiteit van Cork (Ierland).
Bestel boek
Matthijs Schouten

Vice-voorzitter Matthijs Schouten studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'.

X