Skip to main content

Het NatuurCollege biedt lezingen, symposia, en seminars aan. Hierbij kunnen een of een aantal van de bestuursleden van het NatuurCollege gevraagd worden om een lezing of zelfs een hele lezingenreeks, te verzorgen, of als gespreksleider op te treden. Een dergelijke lezingenreeks zou interessant kunnen zijn omdat de verschillende bestuursleden allemaal hun eigen, uiteenlopende expertises hebben: van natuurbehoud tot bankwezen, van sociaal ondernemerschap tot culturele verandering, van media tot natuurherstel. In overleg met de sprekers is het ook mogelijk voor meer interactieve en belevingsgerichte werkvormen te kiezen.

De lezingen, symposia, en seminars vinden plaats op basis van een donatie aan Stichting het NatuurCollege. Deze donatie wordt in overleg met u vastgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met Susanne van Eps-Habibe via email [email protected]

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende bestuursleden en hun passies en expertises.
Download hier de lezingen folder.

Irene van Lippe-Biesterfeld
Oprichter en voorzitter van het NatuurCollege, Initiator NatuurWijs en Bergplaas, auteur
• (Het belang van het herstel van de) relatie tussen mens en natuur
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid
• NatuurWijs en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen
• Maatschappelijke verandering richting duurzaamheid
• Duurzaamheid van binnenuit

matthijs
Matthijs Schouten
Hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel, strateeg bij Staatsbosbeheer, auteur
• De visie op natuur in diverse culturele en religieuze contexten
• Verschillen in grondhouding inzake de relatie mens en natuur, zowel historisch als actueel
• Veranderingen in de beeldvorming over natuur in de modern samenleving

klaas
Klaas van Egmond
Hoogleraar geowetenschappen, mede-initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, auteur
• Wereldbeelden; het begrijpen van maatschappelijke ontwikkelingen vanuit de dynamiek van waardepatronen
• Duurzaamheid belicht vanuit kunst, cultuur, en filosofie van de afgelopen millennia, waaronder het werk van Shakespeare
• Fundamentele hervorming van het financiële bestel als wezenlijke voorwaarde voor een ‘duurzame maatschappelijke ontwikkeling’
• Authentiek leiderschap als leiderschap ‘vanuit het midden’

froukje
Froukje Jansen
Landelijk bekende programmamaker, journalist, en debatleider, auteur
• Authentiek presenteren
• Duurzaamheid van binnenuitv • Begeleiding van debatten of gesprekken op een manier die verbindingen legt en voor wederzijds leren en inspiratie zorgt (in plaats van meer oppositie creëert)

peter
Peter Blom
Directievoorzitter Triodos Bank, voorzitter Global Alliance for Banking on Values, auteur
• Duurzaam bankieren en ‘impact investing’
• Geld en ecologie
• Mindfullness en geld, bewust omgaan met geld
• We zijn allemaal bankier!
• Geldstromen als spiegel van een ontwakend bewustzijn

tom
Tom van de Beek
Directeur the Tipping Point Foundation, oprichter van Bushwick
v • Sociaal en duurzaam ondernemerschap
• Belang en slim gebruik van social media
• Hoe creëer je (sociale) tipping points en daarmee maximale impact voor je bedrijf en voor de samenleving?
• Van denken naar doen

annick
Annick de Witt
Universitair onderzoeker en docent ‘wereldbeelden en duurzame ontwikkeling’, auteur
• Wereldbeelden en duurzaamheid; hoe culturele ontwikkelingen te begrijpen en wat ze betekenen voor duurzame ontwikkeling;
• Onderzoek naar het eigen wereldbeeld / wereldbeeld van de organisatie
• Duurzaamheid van binnenuit
• Natuurbeleving en transformatieve ervaringen in de natuur als startpunt voor een nieuw bewustzijn over duurzaamheid

willem
Willem Ferwerda
Directeur Commonland, verbonden aan Rotterdam School of Management, en IUCN
• Biodiversiteit als basis van onze nieuwe economie
• Natuurherstel als verdienmodel
• Verbinden van experts door een taal te creëren die iedereen begrijpt
• Authentiek leiderschap als het samenbrengen van tegengestelde belangen

albert
Albert Jan Slomp
Hoofd Financial Risk Rabobank, projectmanager
• Het ontwikkelen van het aanwezige potentieel door mensen in hun kracht te laten opereren
• Natuur als inspiratie voor het managen van (project) teams
• De functie van geld, en de maatschappelijke veranderingen (in de perceptie) daarvan

X