Delicious Magazine 16 april 2018 Tom van de Beek
Lees meer

ASN Bank Magazine maart 2018 Tom van de Beek Lees meer

Klaas van Egmond is een van de sprekers bij SOS Symposium.

Is de mensheid zijn eigen graf aan het graven ? Ecosystemen, cruciaal voor het leven op Aarde, worden uit balans gebracht, het klimaat verandert rap en de Aarde zendt steeds vaker SOS-signalen uit in de vorm van hittegolven, droogte, stormen en uitsterving van soorten.

Een grondige diagnose en een weloverwogen prognose zijn nodig om ‘patiënt Aarde’ een goede behandeling te geven en haar weer beter te maken. Tijdens het SOS Symposium geven topwetenschappers hun visie op de staat van de planeet, én bieden ze aanknopingspunten waarmee we in de praktijk – van beleid, educatie, bedrijfsleven, ngo’s – aan de slag kunnen om de gezondheid van de planeet te herstellen. Ook vanuit IUCN en de IUCN-leden zijn diverse sprekers aanwezig, waaronder Christine Breitenmoser-Würsten (IUCN SSC), Johan van de Gronden (IUCN NL), René Boot (Tropenbos International) en Jane Madgwick (Wetlands International).

Tijd : 9:30 – 17:30

Locatie : Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag

Aanmelden voor gratis deelname kan via de website: SOS Symposium

Meer informatie vindt u in bijgaande uitnodiging.

SOS_Symposium_18-19_April_2018_Invitation_and_Programme.pdf

Arjen Wals zal op donderdag 12 april de vloer van theater Maitland betreden als zesde spreker in de reeks Onderwijsavonden van stichting NIVOZ. Hij is bestuurslid NatuurWijs, hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden en beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing. De titel van zijn lezing luidt: Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises.

Na de lezing wordt er in een panel verder gesproken over dit onderwerp. De twee panelleden zijn:

Annick de Witt, bestuurslid NatuurCollege, schrijver, change-maker en consulent in duurzame transformaties, en gespecialiseerd in de relatie tussen wereldbeelden en duurzame ontwikkeling. Ze heeft in verschillende onderwijscontexten gewerkt, o.a. met onderwijsbestuurders en onderwijsconsulenten. Wereldbeelden fungeerden daar als een soort reflectie- en onderzoeksinstrument; een ingang om gezamenlijk visies op onderwijs en mogelijkheden voor transformatie te verkennen.
Jacomijn de Vries is bestuurder van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs O3-Nederland, en conrector op het Niftarlake College. Vanuit de stichting zijn zij bezig met een aanvraag bij de minister om duurzaamheid als nieuwe richting (levensovertuiging) voor het onderwijs te erkennen, en zo in het onderwijs ruimte te maken om integraal een bijdrage te leveren aan duurzaamheidsontwikkeling.

Tijd : 19:30

Locatie : Theater Maitland, landgoed de Horst

Reserveren en meer info : NIVOZ onderwijsavonden

Tweedaagse workshop ‘In verbinding met natuur’ 12 & 13 april 2018:

Verdiep jouw persoonlijke relatie met de natuur en ervaar de ontroering die dat teweeg brengt. Deze workshop ‘In verbinding met natuur’ is onderdeel van de training ‘NatuurWijzer’ en ‘Spirit of Nature-gids’, maar ook los te volgen. Als losse workshop is hij toegankelijk voor iedereen. Meer info: NatuurWijs

NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.