Het Nieuwe Klimaat

Decennia van onhoudbaar land- en waterbeheer samen met de opwarming van de Aarde bedreigt mensen, landschappen en landbouw, waardoor veel gebieden in conflicten die wereldwijd effecten hebben, zoals de migratiekrisis heeft bewezen, verlaten. SEKEM is het succesvolle verhaal van het revitaliseren van de Egyptische woestijn in vruchtbaar landbouwgrond, zodat gemeenschappen zich kunnen ondersteunen. Helmy Abouleish, CEO van SEKEM, zal ons meedoen en praten over dit inspirerende en unieke project. Daarna zullen we een aantal inspirerende gasten uitnodigen naar het podium om deel te nemen aan de dialoog.

Titel : Groen Goud, een holistische visie op landschapshervestiging en gemeenschapsbouw met Helmy Abouleish, CEO van SEKEM.

Gasten : o.a. bestuursleden NatuurCollege Willem Ferwerda & Peter Blom

Tijd : 20:00

Locatie : Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

Entree : gratis toegang

Reserveren en meer info : Pakhuis De Zwijger

 

Matthijs Schouten is een van de sprekers bij TEDxApeldoorn met als thema “Growth” :

 “Het welzijn van de natuur en de Aarde is verbonden met ons eigen welzijn”.

 Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek ‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’.

Meer info : TEDxApeldoorn spreker Matthijs Schouten

Ruim 30.000 mensen vragen Tweede Kamer om natuurbeschermers beter te beschermen

Ruim 30.000 Nederlanders vinden dat er zo snel mogelijk iets gedaan moet worden aan het wereldwijde geweld tegen natuurbeschermers. Dat blijkt uit de petitie die vandaag in Den Haag werd overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook NatuurCollege ondertekende de oproep, net als 25 andere natuur- en mensenrechtenorganisaties. Elke week worden bijna vier mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur.

De coalitie Bescherm de natuurbeschermer (onder leiding van natuurorganisaties IUCN NL en Milieudefensie) overhandigde de petitie aan de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, samen met Nederlandse boswachters. Boswachters maken zich boos over het geweld tegen hun collega’s in het buitenland. Boswachter Roy Mes: “Het is te gek voor woorden dat mijn beroep je in landen als Congo of Colombia de kop kan kosten.”

2016 meest dodelijke jaar
I
n juli werd bekend dat afgelopen jaar weer meer natuurbeschermers zijn vermoord dan in de jaren ervoor. Maar liefst 200 moorden in 24 landen werden in 2016 geregistreerd, het hoogste aantal tot nu toe. Zestig procent van de moorden is gepleegd in Latijns-Amerika, dat daarmee de gevaarlijkste regio voor natuurbeschermers is. In Afrika wordt het voor parkwachters steeds risicovoller om hun beroep uit te oefenen.

De eis: bindend mensenrechtenverdrag

Om natuurbeschermers wereldwijd meer veiligheid te bieden pleit de petitie voor de komst van een internationaal bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven.

Femke Wijdekop van natuurorganisatie IUCN NL: “Dat verdrag zorgt ervoor dat bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen als zij misstanden veroorzaken. Hierdoor staan natuurbeschermers wereldwijd sterker.” Binnen de Verenigde Naties wordt al enkele jaren gepraat over de mogelijkheid van zo’n verdrag. “Tot nu toe werkt Nederland nog maar mondjesmaat mee. Met onze petitie willen we de overheid bewegen om een tandje bij te schakelen en zich hard te maken voor de bescherming van natuurbeschermers.” Van 23 tot en met 27 oktober vergaderen de VN-lidstaten in Genève over de voortgang van het verdrag.

Lees ook de bijlage : de brief met de petitie-eis
Brief_inzake_geweld_tegen_natuurbeschermers.pdf

Training ‘Spirit of Nature’ 24 t/m 28 september 2018:

De Spirit of Nature training is een training voor degenen die groepen mee willen nemen de natuur in op een gevoelsmatige, intuïtieve manier. Natuurgidsen, wandelcoaches, NatuurWijzers, mensen die werkzaam zijn op het gebied van duurzaamheid. Deze training geeft tools om de natuur te betrekken in je dagelijks leven en werken.

De training duurt 8 dagen en is als volgt opgebouwd:

​1. Tweedaagse: ‘In verbinding met de Natuur’ op 12 & 13 april of 1 & 2 mei of 13 & 14 september

2. Vijfdaagse: Spirit of Nature training

3. Twee halve dagen stage onder begeleiding van een mentor.

Tijdens de training krijg je op een intuïtieve manier contact met alle elementen van de natuur zoals de planten, de dieren, het leven in het water, de bodem en de lucht. Je leert het leven om je heen te verstaan. Je krijgt werkvormen aangereikt die verdiepend en verbindend werken en je oefent met elkaar in het doen van meditaties, visualisaties en andere oefeningen. Je ontwikkelt zelf een programma voor een Spirit of Nature wandeling.

Ook als je vooral bezig wilt zijn om je eigen verbinding met de natuur te verdiepen is dit een mooie training.

Meer info: NatuurWijs

NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.

Springtij 2017 – Duurzaamheid van binnenuit :

Op alle maatschappelijke terreinen doen zich problemen voor die zijn terug te voeren op de manier waarop we met de Aarde en met elkaar omgaan. Deze problemen kunnen we alleen oplossen als we ons verbinden met ons eigen innerlijk en met onze omgeving. De natuur kan ons laten zien hoe dat moet.

Midden in die natuur, in het sprookjesachtig verlichte bos van Formerum, luisteren we naar Prinses Irene van het NatuurCollege, die een warm pleidooi houdt voor duurzaamheid van binnenuit. 
Omlijst door muziek, ritselende bladeren en het ruisen van de zee. 

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Sterre Konijn (zang) en Mascha van Nieuwkerk (cello).

Tijd : 22:00

Locatie : Bostheater Formerum, Terschelling

Meer info : Springtij

Training ‘Spirit of Nature’ deel I 20 & 21 september 2017:

De Spirit of Nature training is een training voor degenen die groepen mee willen nemen de natuur in op een gevoelsmatige, intuïtieve manier. Natuurgidsen, wandelcoaches, NatuurWijzers, mensen die werkzaam zijn op het gebied van duurzaamheid. Deze training geeft tools om de natuur te betrekken in je dagelijks leven en werken.

De training duurt 6.5 dag en is als volgt opgebouwd:

​- Eerste 2-daagse: Tweedaagse workshop ‘In verbinding met de natuur’ op 30 & 31 maart of 6 & 7 september

– Tweede 2-daagse: Spirit of Nature deel 1 op 20 & 21 september

– Derde 2-daagse: Spirit of Nature deel 2 op 11 & 12 oktober

– Halve dag stage onder begeleiding van een mentor.

Tijdens de training krijg je op een intuïtieve manier contact met alle elementen van de natuur zoals de planten, de dieren, het leven in het water, de bodem en de lucht. Je leert het leven om je heen te verstaan. Je krijgt werkvormen aangereikt die verdiepend en verbindend werken en je oefent met elkaar in het doen van meditaties, visualisaties en andere oefeningen. Je ontwikkelt zelf een programma voor een Spirit of Nature wandeling.

Ook als je vooral bezig wilt zijn om je eigen verbinding met de natuur te verdiepen is dit een mooie training.

Meer info: NatuurWijs

NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.

Op woensdag 13 september komt Matthijs Schouten spreken op uitnodiging van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek. Matthijs Schouten is ecoloog en filosoof die in dienst is van Staatsbosbeheer. Tevens heeft hij een aanstelling als bijzonder hoogleraar ecologie en natuurherstel aan de Wageningen Universiteit.
De titel van zijn lezing is: ‘Van wie is de natuur nou eigenlijk?’. Voor het beantwoorden van deze vraag neemt hij de luisteraars mee naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun leefomgeving. Zo helpt hij zijn hoorders bewust te worden, hoe zij zelf tegenover de natuur staan. In deze tijden, waarin natuur en milieu zo onder druk staan, is deze lezing een must voor ieder die deze Aarde een warm hart toedraagt. De lezing vindt plaats in de Protestantse Kerk van Silvolde.

Tijd : 20:00 – 22:00

Locatie : Kerkenstraat 6, Silvolde

Meer info : Raad van Kerken Oude IJsselstreek

 

Prinses Irene vertelt over een nieuw landelijk festival in de natuur: Fête de la Nature. Lees meer

Tweedaagse workshop ‘In verbinding met natuur’ 6 & 7 september 2017:

Verdiep jouw persoonlijke relatie met de natuur en ervaar de ontroering die dat teweeg brengt. Deze workshop ‘In verbinding met natuur’ is onderdeel van de training ‘NatuurWijzer’ en ‘Spirit of Nature-gids’, maar ook los te volgen. Als losse workshop is het toegankelijk voor iedereen. Meer info: NatuurWijs

NatuurWijs is op initiatief van NatuurCollege ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Universiteit van Utrecht.