NatuurCollege organiseert sinds enkele jaren ronde tafels voor verscheidene groepen uit onze samenleving. Dit doet zij voor en met jongeren, politici, wetenschappers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De ronde tafels geven concreet vorm aan de missie van NatuurCollege:

Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbinding met de natuur kwijt. NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, trainingsprojecten, ronde tafels met het zakenleven, wetenschap, politiek en jongeren, publicaties, journalistieke producties en het vormen van een actief internationaal platform. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet.

Bespreekbaar maken van de binnenkant van duurzaamheid
De visie van NatuurCollege op mens, maatschappij en natuur, gaat uit van de verbondenheid tussen mens en natuur; niet alleen op fysiek, maar ook op innerlijk niveau. Het doel van de ronde tafels is om in een sfeer van vertrouwen en openheid deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ – als wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van een duurzame samenleving – bespreekbaar te maken.
Daarbij komen persoonlijke vragen en maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Moeilijke vraagstukken van financieel-economische crisis, klimaat- en energiecrisis tot voedsel- en ecosysteemcrisis, zijn volgens ons oplosbaar door het herstel van de onderlinge samenhang tussen de binnen- en buitenkant van de mens. In essentie gaat het om de relatie van de mens en zijn natuurlijke omgeving. Dat betekent dat het antwoord op veel hedendaagse vraagstukken  gevonden kan worden in het herstel van de relatie tussen mens en natuur. Dat geldt niet alleen voor de individuele mens, maar ook voor organisaties en bedrijven.

Herkennen van natuur als bron van inspiratie
Bedrijven en organisaties die duurzaamheid werkelijk willen doorvoeren op alle niveaus, zullen gaan ervaren dat dit lukt als ze zich deel van een groter geheel weten. Dat betekent dat zowel wordt gewerkt aan duurzame processen met betrekking tot management, technologieën en productie, als aan de binnenkant – de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Door dat laatste kan het bedrijf meer ‘zichzelf’ zijn en ‘weten’ waar het werkelijk voor staat, iets wat in de buitenwereld meestal snel wordt herkend. Echt in duurzaamheid investeren betekent dat werknemers de mogelijkheid krijgen zichzelf te ervaren als deel van een duurzame toekomst. Dat kan alleen wanneer ze ook in contact zijn met innerlijke natuur. Dat is, te midden van alle maatschappelijke krachten, bijzonder moeilijk. De natuur kan hierbij van grote hulp zijn. De natuur vormt een onuitputtelijke bron van inspiratie en laat ons voelen dat we deel zijn van een groter geheel. Daardoor helpt ze ons de verbinding met onze innerlijke natuur te hervinden.

Natuurlijk leiderschap

Volledig mens willen zijn, ook in het werk: dat is verbonden zijn, in de eerste plaats met het eigen innerlijk. Van daaruit is pas echte verbinding met de omgeving mogelijk en kan richting aan de toekomst worden gegeven. Het is een vorm van natuurlijk leiderschap, waarmee vanuit de persoon zelf richting kan worden gegeven aan het eigen leven, aan bedrijf en maatschappij. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wat er van nature is. De door NatuurCollege georganiseerde ronde tafels zijn gebaseerd op de hierboven aangeduide uitgangspunten dat de ontwikkeling van individu, organisatie en maatschappij langs dezelfde lijnen verlopen. De organisatie kan niet wezenlijk worden ontwikkeld als de individuele werknemer zich niet ontwikkelt. De gesprekken ondersteunen deelnemers aan hun eigen ontwikkeling te werken en daarbij de steun te ontdekken die de natuur hen aanreikt. Om op die manier als volwaardige mensen een betere bijdrage te kunnen leveren aan bedrijf, organisatie en samenleving.

Implementeren
Aan NatuurCollege zijn een aantal coaches verbonden die, indien gewenst, kunnen begeleiden en adviseren in het implementeren van inzichten die tijdens de ronde tafel zijn opgedaan. Dit kan op zakelijk bestuursvlak alswel op team en persoonlijk niveau.

Onlangs had ik de eer als onderzoeker deel te nemen aan een expositie genaamd DIG-it!. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de TU Delft, met als doel de vernieuwende ideeën van wetenschappers op visuele wijze vorm te geven. Als onderzoeker druk je je bevindingen eigenlijk altijd uit in woorden, of wellicht in getallen als je in de exacte wetenschappen werkzaam bent, maar zeker niet in kleurrijke beelden en tot de verbeelding sprekende kunstwerken. Heel bijzonder dus om designers en cartoonisten over de vloer te krijgen die mijn onderzoeks-ideeën op een andere manier in het zonnetje gingen zetten.

Samen met de designers ontstond het idee een “wereldbeeld-spel” te ontwikkelen: een groot, houten bordspel dat de speler door een serie van 10 vragen leidt, om zo vervolgens zijn/haar wereldbeeld te duiden. Speels, en toch tot reflectie stemmend, want de vragen gaan over leven, natuur, God, lijden, samenleving, en wetenschap, en de uitkomst vertelt de speler echt iets over zichzelf, iets wat hij of zij misschien nog niet wist. Een cartoonist werd vervolgens aan het werk gezet om de vier verschillende wereldbeelden die ik in mijn onderzoek gevonden heb, in onder andere Nederland en de VS, in een sprekend plaatje vorm te geven (zie hieronder).

Cartoonmettekst

De tentoonstelling was een groot succes! Mensen vinden het altijd leuk iets te ‘doen’, juist ook op een ‘kijk’-tentoonstelling, en het wereldbeeld-spel was dus behoorlijk populair. Er ontstonden spontaan interessante gesprekken over de verschillende wereldbeelden. Voor mij als onderzoeker was het heerlijk iets concreets te hebben, iets wat je kan ‘doen’, vasthouden, en bekijken. Het is pijnlijk om toe te geven als schrijver, maar een beeld zegt inderdaad meer dan 1000 woorden… En nu is het wereldbeeld-spel op reis met D-Exto, een reizend paviljoen waarin duurzame innovaties en projecten tentoongesteld worden. Onlangs stond het bord op het 015 festival in Delft, en aankomend weekend staat het op het Madness festival op Ameland. Mijn onderzoeks-idee is nu dus officieel ‘on tour’…

Annick Hedlund-de Witt: [email protected]